Veel gestelde vragen

Moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Als u uw zoon of dochter niet aanmeldt, kunt u pas op 4 juni 2022 registreren op de wachtlijst van de school. Je komt dan onderaan de wachtlijst te staan, na de aangemelde leerlingen die geen plaats hebben. Wacht dus niet af en meld zeker aan.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om meerdere voorkeuren op te geven. Als u maar één school opgeeft, en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen.

Het staat u ook vrij om ook aan te melden op andere registers voor andere scholen.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 3 oktober 2022. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon of dochter aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw zoon/dochter aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw zoon/dochter aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn zoon of dochter aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw zoon/dochter nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn zoon/dochter toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw zoon/dochter kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • broers/zussen

  de wettelijke definitie van broer/zus:

  • twee gemeenschappelijke ouders hebben, al dan niet wonen op hetzelfde adres 
  • één gemeenschappelijke ouder hebben, al dan niet wonen op hetzelfde adres 
  • eenzelfde hoofdverblijfplaats (domicilie) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouders (bijv. stiefbroers en –zussen)

   

 • kinderen personeelsleden

 • alle andere leerlingen volgens de beschikbare plaatsen

 

Is mijn zoon/dochter een indicator- of een niet-indicator leerling?

Je bent een indicatorleerling indien:

 • jouw gezin een schooltoelage ontvangt voor een kind dat reeds naar school gaat

  en/of
 • je moeder geen diploma secundair onderwijs heeft.

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven.

 • Als het systeem uw zoon/dochter een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw zoon/dochter uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school'.

 • Het systeem bewaart de naam van uw zoon/dochter in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet-gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot 3 oktober 2022 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van uw zoon/dochter.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@sgkh.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u uw zoon / dochter zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats in de betrokken school. Indien u uw zoon/dochter echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw zoon/dochter voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school. de ervaring leert dat vaak zij die in eerste instantie op de wachtlijst staan, later toch nog kunnen inschrijven. Uiteraard kan dit niet gegarandeerd worden (want het is afhankelijk van eventuele afzeggingen door leerlingen die in eerste isntantie wel een ticket/plaats toegewezen gekregen hadden).

 

Hoe lang is de plaats van mijn zoon/dochter op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 3 oktober 2022.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@sgkh.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie verwijzen we naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie.

 

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één directeur per betrokken school en de onderwijsambtenaar van de gemeente Kontich die als voorzitter optreedt. 

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperiode?

 • Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperiode?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.

 

Wat heb ik nodig om mijn zoon/dochter in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • uw ticket voor inschrijving in de school

 • indien u dit hebt ook de kids-ID of identiteitskaart

 • uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage